Yeni Taxonomy Alanı Ekleme

WordPress’e özel bir kategori(taxonamy) alanı oluşturabilmek için aşağıdaki kodlardan yararlanabilirsiniz.

Kodu functions.php dosyasına ekliyoruz.

function add_custom_taxonomies() {
register_taxonomy('taxonomy-adi', 'post', array(
'hierarchical' => true,
'labels' => array(
'name' => _x( 'taxonomy-adi', 'taxonomy genel adı' ),
'singular_name' => _x( 'taxonomy-adi', 'taxonomy singular name' ),
'search_items' => __( 'taxonomy-adinda Ara' ),
'all_items' => __( 'Hepsi' ),
'parent_item' => __( 'Üst taxonomy-adi' ),
'parent_item_colon' => __( 'Üst taxonomy-adi:' ),
'edit_item' => __( 'Düzenle' ),
'update_item' => __( 'Güncelle' ),
'add_new_item' => __( 'Yeni taxonomy-adi Ekle' ),
'new_item_name' => __( 'Yeni taxonomy-adi Ekle' ),
'menu_name' => __( 'taxonomy-adi' ),
),
'rewrite' => array(
'slug' => 'taxonomy-adi',
'with_front' => false,
'hierarchical' => true
),
));
}
add_action( 'init', 'add_custom_taxonomies', 0 );

Kodu ekledikten sonra  admin panelde yazılar menüsünün altına eklediğiniz taxonomynın geldiğini göreceksiniz.

Htaccess 404 hata sayfası yönlendirmesi

Ziyaretçilerinizin sitenizdeki bir sayfaya ulaşamadığında “Sayfa görüntülenemiyor” hatası yerine sizin belirlediğiniz bir dosyaya yönlendirme yapabilirsiniz. Aşağıdaki kodları kullanarak bu işlemi kolayca yapabilirsiniz, kodları sitenizin ana dizininde bulunan .htaccess dosyasına eklemelisiniz.

ErrorDocument 404 /404.html

Htaccess ile www yönlendirmesi nasıl yapılır

Siteniz hem www.siteadi.com hemde siteadi.com şeklinde açılıyorsa Google botları sitenizi kopya olarak değerlendirebilir. Bu durum sıralamanızı olumsuz yönde etkileyecektir. Google da “site:siteadı.com” şeklinde arama yaparak sitenizin hangi şekilde index aldığına bakmalısınız (www’lumu veya www’suzmu). Daha sonra size uygun olan yönlendirme kodunu .htaccess dosyasına eklemelisiniz.

Okumaya devam…